Van vrijkomen van, naar vrijheid van denken en doen.

Nieuwsgierigheid, flexibiliteit, ambitie, vertrouwen en sociale vaardigheden hebben mij geholpen op weg naar plezier, geluk, vrijheid en gezondheid in mijn leven.

Het heeft me niet altijd meegezeten. Van augustus 2002 tot april 2004 hielden gewapende en gemaskerde moslimrebellen mij 607 dagen gevangen onder erbarmelijke omstandigheden in Dagestan. Mijn gijzeling was een lange strijd tegen onzekerheid, stress, onduidelijkheid, eenzaamheid, wanhoop en een gebrek aan vertrouwen, veiligheid en comfort. Elke dag zou mijn laatste dag kunnen zijn. Redenen genoeg om weg te zakken in ellende en slachtofferschap.

Al snel heb ik alles op alles gezet om het beste uit de situatie te halen. Dit door op zoek te gaan naar verbinding met mijn ontvoerders en door constant te reflecteren op mijn eigen gedrag. Werken aan veiligheid, vertrouwen en mogelijkheden in plaats van het nog erger te maken door negativisme en vijandigheid. Ik heb me moeten invechten, zelfs letterlijk. Ik ben er achter gekomen dat ik mijn grenzen kan verleggen. Ik heb geleerd wat geduld, discipline en volhouden echt in houden. Maar ook wat het is dat je tranen op zijn van verdriet. Ik heb ervaren wat empathie kan doen aan onderlinge relaties. Het hielp me overleven.

gggst-regis_118prisonday.nl, olv arjan erkel(ex artsen zonder grenzen,ontvoerd geweest in dagestan) opgesloten worden in gevangenis,in de cel,iov panorama,frans lomans

Ik kijk zonder rancune naar mijn gijzeling terug. Het is namelijk ook een harde en goede leerschool geweest voor wat betreft het in eigen hand nemen van de regie over mijn leven en het afdwingen van mogelijkheden.

Hier in het vrije Nederland zie ik mensen en organisaties die vastlopen of geen optimaal gebruik maken van hun mogelijkheden. Ik zie angst voor verandering en een gebrek aan flexibiliteit. Ik vind dat zonde omdat ik het als een gemis aan kansen en ontwikkeling zie.

Ik heb er mijn missie van gemaakt mensen te laten nadenken over vrijheid. Vrijheid van denken en doen als basis van creativiteit, echte samenwerking en het lef en vertrouwen om dingen los te laten, of op te pakken en te starten.

Ik noem dat: VAN VRIJKOMEN VAN NAAR VRIJHEID OM TE DENKEN EN DOEN.