Arjan Erkel waardeert het dat u deze website bezoekt. Aan de samenstelling van de informatie op deze website is veel aandacht besteed en wordt ook regelmatig gecontroleerd op juistheid.
Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Arjan Erkel behoudt het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Arjan Erkel sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:
– het gebruik van deze website;
– het gebruik van informatie van deze website.

Auteursrecht
Auteursrechtelijk beschermde teksten op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van Arjan Erkel.

Externe links
Deze site bevat links naar externe websites. Arjan Erkel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

Onjuistheden
Arjan Erkel stelt op prijs als u onjuistheden op deze site meldt. Hartelijk dank daarvoor.
Arjan Erkel, 2016

©2023 Arjan Erkel all rights reserved | Design by Plush Global Media

Log in with your credentials

Forgot your details?