Vrijheidsvechter

Toen ik in 2007 hoorde van de problematiek rondom kinderprostitutie raakte me dit diep. De ellende en wanhoop voor de jonge meisjes, het onrecht en de onzekerheid bij de familie herkende ik deels ook vanuit mijn eigen ervaring.

Het werd een van mijn missies om mee te strijden voor hun vrijheid, hun hereniging met hun familie en het creeren van een tweede kans voor deze slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting.

Daarom heb ik in 2008 samen met Yolanthe Cabau, Evelien Hölsken en Roelof van Laar de stichting free a girl opgezet. Free a girl is een stichting die minderjarige meisjes bevrijdt uit gedwongen prostitutie.
Nu meer dan tien jaar later hebben we samen met lokale partners in landen zoals India, Nepal en Brazilie al meer dan 4500 meisjes kunnen bevrijden..

WAT WIJ DOEN

VISIE

Free a Girl is opgericht in 2008, gebaseerd op de visie dat elk kind het recht heeft om op te groeien in een veilige omgeving. Alle kinderen over de hele wereld moeten worden beschermd tegen elke vorm van commerciële seksuele uitbuiting.

MISSIE

Free a Girl streeft naar een wereld vrij van de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen. We doen dit door directe hulp te verlenen aan slachtoffers en door straffeloosheid aan te pakken.

KERNWAARDEN

In onze activiteiten is het werk van Free a Girl gebaseerd op de volgende vier kernwaarden:

  • De meisjes staan ​​voorop: aangezien de projecten om hen heen draaien, vinden we het essentieel dat hun inbreng telt en dat ze waar mogelijk zeggenschap hebben.
  • Actiegericht: onze aanpak en die van onze partners is gericht op actie.
  • Eerlijk: in hoe we communiceren en wat we van onze partners verwachten. Dit is ook wat ons motiveert om dit werk te doen: we denken dat het onrechtvaardig is dat meisjes worden uitgebuit.
  • Innovatief: we zijn op zoek naar nieuwe manieren om kinderproblematiek in te zetten in zowel het programma als de donorlanden.

WORDT EEN PARTNER

GET INVOLVED

DOE EEN DONATIE

MAKE A DIFFERENCE

START FUNDRAISING

DO YOUR BIT

PROMOTIEMATERIAAL

HELPING HAND

©2023 Arjan Erkel all rights reserved | Design by Plush Global Media

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?